main banner

Dluhopisy

Naše společnost provádí vlastní investiční činnost s cílem minimalizovat rizika a maximalizovat zisky.

Za účelem financování vlastní činnosti vydává společnost RAMFIN dluhopisy. Jedná se o listinné cenné papíry s garantovaným úrokem a nízkou vstupní investicí. Prostřednictvím výhodně úročených dluhopisů se mohou klienti podílet na naší činnosti a současně také na zisku. Dluhopisy jsou emitovány v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Emisní podmínky RFH 2017 - 01 vydané ke dni 1.5.2017 (ke stažení zde)

Emisní podmínky RFH 2017 - 02 vydané ke dni 1.5.2017 (ke stažení zde)

Listinné cenné papíry
Garantovaný úrok
Nízká vstupní investice